رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امین‌السلطان اصغرخان‌امین‌السلطان اتابک اعظم مانند پدرش،نقطه ضعف ناصرالدین‌شاه را به‌ خوبی درک کرده‌ بود و برای این که شاه را کاملاً به‌طرف خود جلب نموده و او را همیشه از خود راضی نگه دارد، مرتباً پول‌ هایی به‌عنوان پیش‌کشی یا چیزهای دیگر که شاه به آنها خیلی میل داشت، به او می‌رساند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر