رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزاعلی‌اصغرخان‌امین‌السلطان

میرزا علی‌اکبرخان دارای القاب صاحب‌جمع، امین‌الملک، امین‌السلطان و اتابک‌اعظم پسر دوم آقا ابراهیم امین‌السلطان و صدراعظم ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار که در سال 1275 هجری‌قمری متولد و در روز شنبه 21 رجب سال 1325 هجری‌قمری موقعی که از مجلس‌شورای‌ملی خارج می شد، در 50 سالگی به‌دست شخصی به‌نام عباس آقا به قتل رسید.
این عکس میرزاعلی اصغرخان امین‌السلطان اتابک‌اعظم و قاتل او عباس‌آقا تبریزی را نشان می‌دهد.

 

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100