رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزای شیرازی

«مرحوم حجت الاسلام حاجی میرزا حسن شیرازی»که استعمال تنباکو را موقتاً منع فرمودند

اشتراک گذاری

ارسال نظر