رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک

میرزا حسن‌آشتیانی مستوفی‌الممالک‌سوم، پسر یوسف مستوفی‌الممالک در سال 1292 هجری‌قمری متولد شد و در اوایل سال 1299 هجری‌قمری در سن 6 یا 7 سالگی پدرش او را با لقب مستوفی‌الممالکی به‌جای خود به‌سمت رییس دفتر استیفا(وزیر دارایی) تعیین نمود.
در این عکس نفر وسط میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک رئیس‌الوزرای ایران است. او صدراعظم زمان قاجار و نخست وزیر ایران در آغاز سلطنت رضاشاه بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100