رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزا محمد علی خان سمیعی

او در اولین دوره مشروطیت وکیل مجلس بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100