رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ناصرالدّین شاه در سالهای آخر سلطنت خود،بسیار ساده پوش شده بود و مانند گذشته لباس های فاخر سلطنتی را نمی پوشید. لیکن اصرار داشت که بهترین لباس ها را ملیجک بپوشد. در این عکس ملیجک با لباس رسمی سرتیپ اولی و نشان حمایل آن دیده می شود
اعتماد السلطنه در این مورد چنین می نویسد: از تفصیلات تازه این که به ملیجک دوم نشان حمایل «سرتیپی اول» منصب سرتیپی اول داده شد. در فرمان، خطاب« معتمدالسلطانی»به او دادند، در صورتیکه این طفل هشت سال زیادتر ندارند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.