رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ناصرالدین ولیعهد

«ناصرالدین شاه»در زمان نوجوانی و ولیعهدی- اثر«آقا بزرگ شیرازی»- موزه متروپلیتن

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر