نامه ای از امیرکبیر به سرتیپ ابراهیم خان مظفرالدوله داماد شاهزاده عبدالله میرزا قاجار فرمانروای آذربایجان

نامه دربحبوبه بابیه ازمیرزاتقی خان امیرکبیر(لااله الاالله الملک الحق المبین ،عبده محمدتقی)وشایدهم خط پشت نامه از خود وی؛ ارسالی ازتهران باعنوان پشت نامه(قبل ازتاسیس پست نامه هاطوماری ودرپشت نامه گیرنده ذکر میشد)عالیشانامجدت همراه،دوست عزیزمیرزا ابراهیم خان سرتیپ افواج خمسه(قبل ازگرفتن لقب مظفرالدوله)مطالعه کنند.

******

عالیجاها،مجدت همراها دوست عزیز

ولدان(دوپسر)یولچی(یولچی خان قزوینی)خمسه ،بدارالخلافه آمده ومذکور داشتند که:درچندی قبل عباسعلی خان خمسه ؟برسرخانه ماآمده پدرمارامقتول ساخته ،اموال واسباب مارا کلّابغارت برد . برصدق عرض خودنیزبعضی نوشتجات ابرازکردند،عالیشان عباسقلی فراش سرکاری را،بخصوص فرستادم بمجردوصول نوشته وآگاهی ازمضمون عباسعلی خان راحکماََدرهرجاباشدبدست آورده باتفاق مشارالیه بدربارمعدلت مدارهمایون بفرستد،ودراینباب متعذّربعذری نشود که پذیرفته نخواهدشد. عالیشان عباسقلی فراش سرکاری(مخصوص)خودرا محصل ومامورخدمتِ مرجوعه دانسته(به)نهجی که مرقوم شده است معمول دارد. حررفی شهرجمدی(جمادی)الاول ۱۲۶۷مطابق ایت ائیل

 

 

 

 

این نامه احتمالاً در زمان بلوا و شورش ملامحمد علی زنجانی در زنجان از سوی امیرکبیر به سرتیپ ابراهیم خان مظفرالدوله اظهار گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *