رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از فتحعلیشاه

نامه ای خطاب به«ملک قاسم میرزا»-(1859-1807)احتمالاً از پدرش«فتحعلیشاه قاجار» و به خط خودش- اوایل قرن نوزدهم

نور چشم عزیزم«ملک قاسم میرزا» نوشته‌ات را«میرزا محمدعلی» رساند. از پاره‌ای شهرت ها مشوش شده بودی، نه چنین بوَد انشاءالله. به دقت متوجه امور محوله به خود بوده که مبادا خدا نکرده از آن رهگذر خجالت بکشی. قدری خط آن نور چشم پس رفته، اگر از رهگذرِ زیادیِ شغل است، بایست من هیچ نتوانستم نوشت. البته سعی کن که در کمالات آراسته بشوی. سایر گزارشات و التفات ما را«میرزا محمدعلی» حالی خواهد کرد. به همراه او یک ثوب چوخای* مخصوصی به جهت آن نور چشم فرستادم. همه روزه گزارشات و رقعه‌جات را به رشته تحریر درآورده بسلامت باشد.

* ثوب : لباس چوخا- نوعی بالاپوش

عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.