رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از مستشاران روس و انگلیس

سندی است در قالب نامه ظاهراً از عده ای از مستشاران روس و انگلیس و گویا از انجمن برادری و خطاب هم احتمالاً به صدراعظم وقت یا یکی از امراء درجه اول نظامی می باشد

مورخه سلخ ربیع الاول۱۳۲۷مطابق ۳۰ ماه آپریل۱۹۰۱

هو، حضورمستطاب اجل اشرف امجد اکرم افخمِ والا؛ دوستان استظهارآ؛ مشفقِ محترم معظمآ

از طهران از سفارت دولت بهیّتَین روس و انگلیس، به دوستداران، خبر رسیده که: امروز وزیرمختارهای دولتینِ قوی شوکتین به حضور شرف اندوز مبارک اعلیحضرت همایونی، شرفیات شده و بعد از مذاکرات لازمه از طرف سَنّی الجوانب همایونی مقرر فرموده اند که امرتلگرافی، به حضرت مستطاب اجل اشرف والا صادر شده است. تاروز دوشنبه الی وقت ظهر از طرفین، ترک مجادله بشود و در ظرف این مدت، اجازه، مرحمت فرموده اند آذوقه به شهر تبریز، حمل نمایند و کسی ممانعتی نخواهد داشت. ما این مسئله را به انجمن ایالتی تبلیغ نموده ایم، از شمول این الطاف ملوکانه که درباره اهالی آذربایجان شده است و در نهایت درجه متشکرند. ماها نیز از مرحمت شهریاری در مافوق درجه متشکر و مفتخر بوده و باکمال احترام، توقع داریم حضرت مستطاب اجل اشرف والا بر وفق امر شهریاری به سرکردگان تمام سواران که در بین راه و اطراف شهر هستند، مقرر فرمایند تا روز مزبور، به ساعت معینه، ترک مجادله نموده و به هیچ وجه تیراندازی نکرده و از دهاتی ها که غله حمل شهرخواهند نمود، در راه های سردرود و مرند و باسمینچ هیچ کس متعرض دهاتی های مزبورنشوند و بهتراست که قزاق مقیم(آن شهرها)که در تحت نظام هستند، جز(بسر)راه های مزبور، مقرر فرمایند به مکاریان متعرض نشده، به آسودگی و سهولت غله به شهر حمل نمایند. تا در مدت شش روز، مذاکرات لازمه به عمل آید و بدیهی است اقدامات لازمه را در این باب مبذول خواهند داشت.«مسترچارلز استیونس» ویس قونسول انگلیس و«مستر زکریا نظرینکوف» تاجر باشی روس از قبل ماها شرفیاب حضورمبارک خواهند شد که مطالب لازمه را نیز شفاهاً تبلیغ نمایند و ایشان از طرف ماها وکیل هستند و قرارداد ایشان قبول خواهد شد و خود دوستداران نیز همه قسم، منتظر فرمایشات صادره بوده و در نهایت میل در انجام آن حاضر هستیم و امیدواریم که حضرت مستطاب اجل اشرف والا فرصت را غنیمت شمرده و مساعی جمیله را در این باب، دریغ نفرمایند که شاید از توجه آن وجود محترم رفع انقلاب(دگرگونی واغتشاش) ایران به حصول آید. ماها هم حاضریم هرگونه مساعدت لازمه را بنمائیم. عریضه ایی که از طرف انجمن؟ به حضور مبارک عرض کرده اند، در لفّ است و از لحاظ مبارک خواهد گذشت . زیاده چه زحمت افزاید، فی؟

نوشتجات لاتین:

سه سطر آخر احتمالاً این‌گونه باشد:
A. Министр Управляющий Российская Генеральность Консульство мы в Азербайджане
= Minister Administrator Russian General Consulate in Azerbaijan
A.C Wratislaw
British consul general

سجع مهر بالایی هم ظاهراً اسم همین فرد است که به صورت راتسلا نوشته شده و دیگری به نام«اسکندر»می باشد.

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.