رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدولیخان

«محمدولیخان تنکابنی»

«محمدولیخان» در دوره سلطنت«ناصرالدین شاه» کمتر در تهران بود. در سال 1313 هجری قمری یعنی اوایل سلطنت«مظفرالدین شاه» به تهران آمد و برای اولین بار وزیر گمرک شد. در سال 1317 حاکم گیلان گردید و بعد در اوایل سال 1322 قمری از طرف«محمدعلی میرزا»ولیعهد و والی آذربایجان به حکومت اردبیل، مشکین و خلخال منصوب شد. حکومتش در این نواحی، یک سال به طول انجامید و پس از بازگشت به تهران، تلگرافخانه را در سال 1323 قمری که سال های متمادی در دست«مخبرالدوله» و اولاد او در سالی 20 هزار تومان اجاره بود، در سالی دویست و سی هزار تومان اجاره کرد و در این سال، ملقب به«سپهدار»یا«سپهدار اعظم» شد و ضمناً وزیر تلگراف و امیر توپخانه هم بود.

پس از به توپ بستن مجلس در سال 1326 قمری«سپهدار» از طرف«محمدعلیشاه» رییس اردوی اعزامی به آذربایجان و مامور متفرق نمودن مشروطه خواهان تبریز شد. پس از چند ماه توقف در خارج شهر و ناسازگاری با شاهزاده«عین الدوله» فرمانفرمای آذربایجان متغیراً به تنکابن بازگشته و ندای عدالتخواهی را بلند کردو انجمنی به نام«انجمن عدالت» تشکیل داد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.