رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نشان (V) با دو انگشت از ابداعات چرچیل

او در سخت ترین روزهای جنگ به ملت های رزمنده بر علیه آلمان نازی امید پیروزی می داد

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100