رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نظام الدوله

«حسینقلی خان نظان الدوله»

«حسینقلی خان دنبلی» پسر«امیراحمدخان» از امراء بزرگ آذربایجان و از طایفه«دنبلی»اصلاً کُرد و شخصی عاقل و دانشمند و از علوم طب و نجوم و هندسه و حسن خط، بهره مند بود. به عمران و آبادی، علاقه داشت و در مدت فرمانفرمایی خود، مساجد و حمام های بسیار ساخت. صحن و بارگاه عسکریین در سامرا که در زمان پدرش«احمدخان» آغاز شده و ناتمام مانده بود، به دست«حسینقلی خان» صورت اتمام پذیرفت.«آغامحمدخان» او را خیلی تکریم و احترام نموده و علاوه بر این که حکومتش را در خوی تایید و تنفیذ کرد، حکومت تبریز را نیز بر عهده او نهاد. «حسینقلی خان»که بیگلربیگی آذربایجان بود، در سال 1213 هجری قمری ناگهانی کشته شد وپسرش نعش او را به سامرا فرستاد و در آنجا دفن شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر