رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقاشی قدیمی

تصویر رنگ روغنی«فتحعلیشاه»بر روی صندلی مرصع در ایوان تخت مرمر، اثر«مهرعلی»، 1219 هجری قمری

اشتراک گذاری

ارسال نظر