رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقشه کامل کره زمین، پنج هزار دینار!

اعلان فروش نقشه کره زمین با قطع خوش جیبی که توسط «معتمدالسلطان میرزا عبدالرزاق سرتیپ»مهندس و معلم ریاضی طراحی شده!

اشتراک گذاری

ارسال نظر