رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقش اندازان

نقش و نگار اندازان روی کتان در زمان قدیم که با وسایل بسیار ابتدایی این کار را انجام می دادند

اشتراک گذاری

ارسال نظر