رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نمای جنوبی منزل سفیر آلمان در پل رومی

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100