رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سید مجتبی میرلوحی»

«سید مجتبی میرلوحی»معروف به«نواب صفوی»در سال 1303 در خانی آباد تهران متولد شد. در نوجوانی در یکی از مساجد همان محله به فراگیری دروس دینی مشغول شد و پس از خروج«رضاخان» از کشور به فعالیت های سیاسی روی آورد. سخنرانی وی علیه دولت«قوام السلطنه»در سال 1321 نخستین مبارزه او در برابر حکومت پهلوی محسوب می شد. او طلبه بنیانگذار تشکیلات«فداییان اسلام»بود که در ترور«هژیر»،«رزم آرا»،«حسین علا» و«احمد کسروی» نقش داشت.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر