رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نوه فتحعلیشاه

«عزیزالله میرزا ظفرالسلطنه» فرزند «جلال الدین میرزا» و نوه «فتحعلیشاه قاجار»

او از نظامیان برجسته با رتبه«امیرنویان» یعنی بالاترین رتبه نظامی در دوره قاجار بود و هرگاه در جایی آشوبی رخ می داد، برای آرام کردن اوضاع به آن منطقه فرستاده می شد. به همین دلیل در سراسر دوران خدمت خود در بخش های مختلف ایران حکومت کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر