رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نخستین رئیس جمهور غنا

یک آفریقایی نفوذناپذیر. او نخستین رئیس جمهور کشور غنا بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100