رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاره معراج

برگی از خمسه نظامی- نگاره معراج پیامبر اکرم(ص)اثر«سلطان محمد نگارگر»

اواسط قرن دهم- موزه بریتانیا

اشتراک گذاری

ارسال نظر