رفتن به محتوا رفتن به فوتر

همسر پمپیدو

کلود که دانشجوی حقوق بود، همسرش را برای اولین بار در سال 1938 در سوربن ملاقات کرد.

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100