رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کمپانی بلژیکی ده شاهی به قیمت واگن اسبی اضافه کرد و چون با حمله شدید مطبوعات روبرو شد، از تصمیم خود منصرف گردید

اشتراک گذاری

ارسال نظر