رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وقایع نگاری وضعیت تهران پس از ورود مشروطه خواهان

تلگراف وقایع نگاری وضعیت تهران پس از ورود مشروطه خواهان

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

از ینگی امام به قزوین

به تاریخ 26 شهر جمادی الثانی سنه 1327

حضور امنای کمیته مقدس و انجمن مقدس ولایتی، آقای«مرآت السلطان»مستحفظ راه از طهران به کرج است. اخباری که دیشب تا ساعت پنج و شش از تلفون تحقیق کردم، خلاصه اش این است: شهر به اندازه منظم[و] دکاکین باز و درب دکان ها از مجاهدین برای محافظت گماشته اند. فقط قزاقخانه در تصرف مستبدین و از طرف مجاهدین، محاصره شده اند و عنقریب کار آنجا هم ختم می شود. عده عقب مانده اردوی مجاهدین دیروز وارد شهر شده اند. چند عراده توپ[و]مسلسل و غیره به دست مجاهدین آمده [و]به جهت آن که به خانه های اتباع خارجه و داخله صدمه نرسد، مجاهدین، توپ خالی نمی کنند. تلگرافخانه طهران کار نمی کند. برای این است که قبل از تصرف توپخانه و ارگ، اوباش به تلگرافخانه ریخته، دفتر و اسباب آنجا را غارت کرده اند. جهت دیگر ندارد و امروز از طلوع صبح سه مرتبه پای تلفون رفته، هنوز خبری ندارند. به محض حصول اطلاع، عرض می شود. دوباره می روم پای تلفون.

فدایی«ادیب التجار»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.