رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ویلی برانت در مجلس

او رهبر شهری محسوب می‌شد که تنش هرگز در آن‌جا فرو نمی‌نشست

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100