رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ملاقات ویکز و دکتر آدنائر

وزیر بازرگانی آمریکا با رییس جمهور پروفسور هس و صدر اعظم دکتر آدنائر دیدار می کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100