رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پرتره محمد فاتح

یک نقاشی جالب از«سلطان محمد دوم »

برگرفته از کتاب«فائوستو زونارو، نقاش دربار عثمانی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر