رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پروفسور لودیک ارهارد

معاون صدراعظم و وزیر امور اقتصادی در جمهوری فدرال آلمان

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100