رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پشت این نرده ها چند لحظه پیش از حرکت قطار تعارفات شروع می شد چرا تشریف می برید؟ چرا بیشتر نمی مانید؟ و….

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100