رفتن به محتوا رفتن به فوتر

این عکس پل خواجوست که یکی ازخواجه های سلاطین صفویه بنا نهاده و اسم حقیقیش«پل خواجه» است و از  کثرت استعمال و محله که قرب آن است و مشهور به«خواجو»  است، اسم کاکای بیچاره که این همه زحمت کشیده و خرج کرده و بنایی به این عظمت نهاده، علی الحساب از میان رفته  و در بهار و وقت سیل واقعاً محل تماشاگه خوبی است. در فصلش و آن، فصل بهار است. آبشاری پیدا می کند که چندین هزار سنگ آب از آن می ریزد، کرور کرور مردم به تماشایش می رود.

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر