رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نخست وزیر ادیب فرانسه

 

او جانشین شارل دوگل بود، با این تفاوت که دوگل مرد جنگ بود و پمپیدو ادیب و دانشمند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100