رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پوستر سلطنت احمدشاه

پوستر سلطنت «احمدشاه»با ضمیمه تصویر«باقرخان»سالار ملی(عکس و لقب هر دو باقرخان است و اشتباه نوشته شده!)  

عکس و توضیح: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر