رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک اسیر چینی

یک زندانی چینی که در کره توسط نیروهای آمریکایی به اسارت درآمده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر