رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پیرمرد گوشه نشین

صحنه ای از زندگی مردم، پیرمردی با گربه ها و قوری چایش در یک گوشه دنج!

اشتراک گذاری

ارسال نظر