رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چلیپای نستعلیق

رقم«میرعلی هروی»- اواسط قرن دهم- موزه ویکتوریا و آلبرت

مشو قصه پرداز، هرجا نشینی- که گردی به بیهوده گویی فسانه

مگو راز دل مو به مو پیش هرکس- اگر صد زبان باشدت همچو شانه

چو فانوس تا پرده داری نیابی- منه شمع سان، سوز دل در میانه

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر