رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چهل و ششمین سالگرد انقلاب اکتبر

رهبران روسیه در میدان سرخ مسکو رژه انقلاب اکتبر را نظاره می کنند

از چپ به راست: مارشال مالینوفسکی، خروشچف، برژنف، کاسیگین و پادگورنی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100