رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کاخ ساسانی فیروزآباد

«کاخ اردشیر بابکان» که به«آتشکدهٔ اردشیر» نیز شهرت دارد، قلعه‌ای است در نزدیکی فیروزآباد استان فارس، در دامنهٔ کوهی در نزدیکی«قلعه دختر» و در سال ۲۲۴ پس از میلاد به دستور«اردشیر بابکان» بنیان‌گذار پادشاهی ساسانی ساخته شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر