رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کاروانسرای قدیمی

کاروانسراها در حقیقت مسافرخانه های ابتدایی بودند که حیاط بسیار بزرگی برای استراحت مسافران داشتند. چنان که در متون تاریخی آمده است، ساخت کاروانسراها از ویژگی های دوران صفویه به شمار می آید.  

اشتراک گذاری

ارسال نظر