رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چو ایران نباشد تن من مباد

به خط کوفی بنایی قاجاری

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر