رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کجاوه، وسیله سفر

کجاوه دو نفره که برای سفر در جاده های خاکی ایران قدیم مورد استفاده قرار می گرفت

اشتراک گذاری

ارسال نظر