رفتن به محتوا رفتن به فوتر

استقلال غنا در سال 1975

کشور غنا در سال 1975میلادی به کوشش نکرومه به استقلال رسید. این کشور پیش از استقلال از مستعمرات بریتانیا بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100