رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کندی در مقر اصلی بمب های اتمی

 

در صورت بروز جنگ، فرمان آغاز حمله هسته ای از این اتاق صادر می شود

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100