رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کیت کوچک سربازان

کیت سربازان شامل کارد و چنگال، وسایل شستشو اصلاح، بند کفش و دگمه بود

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100