رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک تومانی ناصری

بانک شاهنشاهی اولین بانک ایران به شمار می آید که با صدور امتیاز زیادی از جانب «ناصرالدین شاه قاجار» با فرمان سلطنتی«ملکه ویکتوریا» تاسیس شد

گفته می شود که بعد از ترور «ناصرالدین شاه» اسکناس هایی با تمثال شاه  پیشین  به چاپ رسید و تعدادی از این اسکناس ها برای «انیس الدوله»  فرستاده  شد که در زمان «ناصرالدین شاه» ملکه ایران بود. «انیس الدوله»  به محض مشاهده تصویر «ناصرالدین شاه» بر روس اسکناس آنقدر به سر و صورت خود زد  که از حال رفت  و می گویند بانوی اول حرم ناصری در اثر این ضربات در گذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر