رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک سند کهن

سندی است ارزشمند و کهن که در تائید یک معامله دو مجتهد بزرگ همزمان در زنجان این معامله را توشیح نموده اند. در این سند، مهر دو مجتهد عالیقدر زنجان «سید ابوالقاسم الموسوی» ملقب به جناب میرزا و «محمد ابن قاسم الحسینی» امام جمعه زنجان دیده میشود. این سند به تاریخ اوایل شهر شوال المکرم سنه 1225 قمری بوده و مربوط به اواسط سلطنت محمدشاه قاجار (پدر ناصرالدین شاه) است.

 

بازخوانی از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100