رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

از زنان حرمسرا

ناصرالدین شاه به خط خود در زیر این عکس چنین نوشته است: (در عمارت دیوانخانه نیاوران سال83 اودئیل) توضیح آن که خواجه های حرم ناصری، احدالناسی را به حرم راه…

ملکه‌جهان

ملکه جهان دختر کامران میرزا، پسر ناصرالدین شاه، ملقب به امیرکبیر یکی از دختران خود را به همسری برادرزاده خود محمدعلی میرزا ولیعهد(محمدعلی شاه) درآورد. هنگامی که تهران توسط اردوی…

حرم ناصری در ییلاق

کلنل کاساکوفسکی فرمانده بریگاد قزاق در خاطرات خود می نویسد: (یک ارتش 500 هزار نفری را آسان تر می توان تحت فرمان نگه داشت تا 1500 زن را ، ولی…