رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ناصرالدین شاه به خط خود در زیر این عکس چنین نوشته است: (در عمارت دیوانخانه نیاوران سال83 اودئیل) توضیح آن که خواجه های حرم ناصری، احدالناسی را به حرم راه نمی دادند. از اینرو هیچ عکاسی نیز اجازه ورود به حرم نداشت. تمامی این عکس ها به وسیله خود شاه یا ملیجک گرفته شده است..

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100