رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پاسخ رضاشاه به اعتراض میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی

جواب تلگراف رضاشاه در پی اعتراض میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی(صاحب فتوای جهاد علیه بلشویکها سال ۱۲۹۹ شمسی) به هدم قبور ائمه دربقیع به تاریخ ۱۳۰۵ خورشیدی

 

در پایان جنگ جهانی اول قوم وهابی موفق شدند که بر شبه جزیره عربستان تسلط یافته و امور حکومتی را دست گیرند . این قوم که دارای تفکرات افراطی اسلامی هستند ، در دوره قاجار و شاید پیش از آن در دوره های دیگر ، گهگاه به بقاع مطهره ائمه علیهم السلام ، حمله کرده و آن اماکن مقدس را تخریب می کردند. اقدامات این قوم متعصب ، در زمان پهلوی نیز ادامه داشت و موجب اعتراض مسلمانان می شد. ولی از آنجا که رسیدگی به این امور در خاورمیانه آن روز امری دشوار بود ، ترتیب اثر چندانی داده نمی شد. این سند مربوط است به اعتراض میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی به این عمل و پاسخ دولت جدید التأسیس پهلوی.

***

جناب مستطاب حجه الاسلام آقا شیخ علی اکبر مجتهد دامت افاضاته
از مدلول تلگراف جنابعالی مبنی بر ابراز احساسات نسبت به فجایعی که از طرف طایفه وهابیه به بقاع ائمه بقیع علیهم السلام وارد آمده ، مسبوق شدیم. این مسئله از نقطه نظر جنبه دیانتی و حفظ شعائر اسلام ، مطمح نظر و مکنون ضمیر ما بوده و هست ؛ هیئت دولت و مجلس شورای ملی نیز مقررات ما را متذکر و مشغول مطابقات در اطراف امور هستند ، هر نتیجه ایی را که اتخاذ نمایند، البته در اجرای آن ، اوامر لازمه صادر خواهیم نمود .

نمره ۱۰۳۸ ،….شاه
محل مهرتلگرافخانه اردبیل

 

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100