رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سید عبدالمهدی طباطبایی

«سید عبدالمهدی طباطبایی» (نفر نشسته) با گروهی از مجاهدین مشروطه خواه

او پسر«سید محمد طباطبایی» از رهبران جنبش مشروطه بود. تحصیلات دینی داشت و با برادرش«سید محمدصادق طباطبایی» در مدیریت«مدرسه اسلامی» که خودشان تاسیس کرده بودند، همکاری می کرد.«سید عبدالمهدی طباطبایی» پس از به توپ بستن مجلس، در سال 1287 شمسی در باغشاه به زنجیر کشیده و بعدها به خراسان تبعید شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر