رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعضای خاندان بختیاری

از راست:«قبادخان بختیاری» و«حسین خان بختیاری»(فرزندان خسروخان سردار ظفر رئیس ایل بختیاری) و برده آفریقایی شان.

عکاس: ناشناس – اصفهان 1283 خورشیدی
عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر